1.5 - HLINĚNKOVÁNÍ - 2-3 tř. ZAČÁTEČNÍCI ČT. 15,15 - 16,10 hod.OBSAZENO

 

  • Hliněkování je seznámení se hravou formou s keramickou hlínou - její možné zpracování a povrchové úpravy.
  • Z kurzů si děti odnesou drobné výrobky , kterými Vám i sobě udělají nemalou radost.

 

Děti postupně proniknou do kouzelného světa hlíny ,kde si osvojí různé techniky zpracování keramické hmoty a její možné povrchové úpravy. 

Svými výrobky udělají radost nejen sobě , ale i svým blízkým...

ČT. 15,15 - 16,10 hod. CENA: 600 Kč / pololetí / dítě

vedoucí: Hrubá Táňa

KAPACITA:   7 míst


Na hodiny keramiky je třeba :

  • Zástěrku nebo tričko
  • Štětce na malování, nůžky, tužku
  • Hadříky 3 ks. ( 40 x 40 cm.) hladká, pevná látka (ze starého prostěradla, útěrka ……)
  • Nožík s čepelí do 8 cm s hladkým ostřím (nezoubkovaný) a špičkou. ( nejvíc podobný je nožík na zeleninu  ,( kudličky a lámací nožíky jsou nevhodné…).
  • Děti si věci donesou v pytlíku a budou si je nechávat v prostorách dílny .

 

Platbu můžete uhradit na účet: 1025365916 / 6100, ( do poznámky připište jméno dítěte a číslo kurzu 1.5.). 
Možná je i platba na místě při první hodině.

Prosím úhradu za kurz provádějte  až po potvrzení, že jste byli přijati.

 

Přihlášení na kurz

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím data narození podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění : Souhlasím s tím, aby spolek KSH zpracovával a evidoval mnou výše uvedené osobní údaje účastníka a zákonného zástupce poskytnuté mu v souvislosti s účastí ve spolku. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na datum narození. Dále souhlasím s tím, že spolek KSH je oprávněn poskytovat mnou uvedené osobní údaje, včetně data narození, v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně data narození, je spolek KSH oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení účasti ve spolku. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů spolku KSH.
s tím, aby na akcích souvisejících s činností spolku KSH , byla zachycována podoba účastníka a zákonného zástupce tak, aby podle zobrazení bylo možné určit totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby spolek KSH mohl tyto záznamy použít při prezentaci své činnosti.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytovány spolku v rozsahu požadovaném přihláškou do spolku KSH, včetně data narození, jsou nezbytné pro řádné vedení spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak povinné.

Požadované osobní údaje jsou ve spolku KSH a následně pak v celé struktuře Kouzelného světa hlíny, z.s. evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s účastnictvím.

Dále pak jsou osobní údaje účastníků spolku KSH, zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu k doložení splnění podmínek stanovených programy podpory . Pro tyto účely je poskytnutí data narození povinné. Obdobně platí pro poskytovatele dotací, grantů apod. z jiných veřejných zdrojů, zejména z krajů a obcí.

Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich poskytnutí umožňuje komunikaci se zákonným zástupcem účastníka a tím jeho lepší informovanost o záležitostech spolku Kouzelného světa hlíny, z.s., o konání kulturních akcí atd.

Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů účastníka a jeho zákonného zástupce, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy.